Hur ska vi kunna flyga i framtiden utan att belasta vår miljö? (uppdaterad)

Jordens klimat förändras i snabb takt. Medeltemperaturen stiger med påtagliga konsekvenser för människors livsmiljö. Växthuseffekten gör att det är nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser. Swedavia bidrar till det genom att som första svenska storföretag vara klimatneutralt. Swedavia (då LFV) har sänkt sina utsläpp med drygt 60 procent på sex år och resterande utsläpp kompenseras.

enviro.aero kan du läsa om miljöarbetet i flygbranschen. Flyget svarar idag för cirka 2 procent av koldioxidutsläppen i världen enligt FN:s klimatpanel IPCC. Hur ska vi kunna flyga i framtiden utan att belasta vår miljö? Ny teknik, biobränslen för flygplan och handel med utsläppsrätter är några steg i rätt riktning.

(uppdatering)

Nu visar Luftfartsverkets utvärdering av ett försöksprojekt förra året på Landvetters flygplats att man kan minska koldioxidutsläppen med drygt 280 kg varje gång man landar ett flygplan och använder så kallad grön, kurvad inflygning.

Landvetter flygplats

svt, svt, svt, svd, svd, svd, svd. svt

Share

Kommentarer inaktiverade.