Rädda Bromma flygplats från Swedavia

Bromma är av regeringen utpekat att ingå i det nationella basutbudet av flygplatser för linjefart och är sedan förra året godkänd som 3C-flygplats. Beslutet innebär att den fortsatta utvecklingen av flygplatsen är säkerställd. Men den nuvarande satsningen på att bygga ut Bromma kan på sikt hota flygplatsens framtid, skriver Arne Karyd i ett debattinlägg.

Läs mer
Share