Ge besked om Bromma och flygskatt

Flyget spelar här en viktig roll för att hela Sverige ska leva. Sverige är till ytan Europas tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att knyta samman Sverige och möjliggöra för effektiva resor, skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-svärd.

Läs mer
Share