Observerade nödrakter, 20 NM Ö Bornholm

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral kontaktas av det danska Sjövärnet som ansvarar för sjöräddningen inom danskt område. Sjövärnet har fått larm från en polsk segelbåt som observerat flera nödraketer öster om Christiansö, cirka 20 nautiska mil öster om Bornholm. Observationerna är gjorda inom danskt område och Sjövärnet leder insatsen. Flera fartyg, flygplan och helikoptrar deltar i…

Läs mer
Share

Segelbåt med slagsida på grund, Åhus

Två personer ombord på en segelbåt larmar Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral om att man gått på grund vid Kalkgrunden, knappt två nautiska mil nordost om hamnen i Åhus. Segelbåten uppmärksammas även av en annan inringare som uppskattar att båtens slagsida är cirka 30 grader. Mot haveristen skickas Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar Rescue Adam Johan, Rescue Britt samt Rescue…

Läs mer
Share