Drivande snipa, Svedudden, Vättern

Larm inkommer via 112 till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral från en privatperson iland vid Svedudden på Vätterns västra strand. Inringaren observerar en drivande snipa utan någon person ombord. Det behöver utrönas om någon kan ha fallit överbord. Mot området larmas Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 007, Sjöräddningssällskapets Rescue Amalia Wallenberg samt Rescuerunner…

Läs mer
Share

Motorhaveri, 7 NM SSV Lysekil

En fritidsbåt med tre personer ombord larmar Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral via VHF att man har motorhaveri och driver i dimma i närheten av inseglingen till oljehamnen i Brofjorden. Man behöver hjälp för att reda ut situationen. Sjöräddningssällskapets Rescue Sten A Olsson skickas mot haveristen för bogsering till kaj i Lysekil.

Läs mer
Share

SAS: A320neo får inte plats på Arlanda inrikes

Det är trångt vid gaterna på inrikesterminalen när en A320neo ska parkera. SAS och Swedavia arbetar nu för att lösa de problem som gör att flygplanet inte kan använda alla bryggor.

I takt med att de nya A320neo levereras till SAS flotta har ett problem uppstått när de ska trafikera Arlanda. Det var ett oväntat bekymmer, maskinen har samma vingspann och längd som de tidigare A320classic-maskinerna, istället är det motorernas storlek och placering som ställer till det. Enligt SAS gör det att bryggan inte kan ansluta till maskinen på ett par av gaterna, motorerna tar emot det aggregat som sitter nertill på bryggan. Alternativet, att stanna ett par meter innan bryggan och använda vanliga trappor är något som varken SAS eller Swedavia ser som en lösning.

I första hand är det terminal 4 där neo-maskinerna har problem. Ett par av gaterna går över huvud taget inte att använda medan det är trångt på de andra.

– Det gör att servicefordonen runt planet inte får plats samtidigt, vilket är helt nödvändigt för en effektiv hantering. Vi använder A320neo på de stora linjerna inrikes och måste klara en snabb turnaround, säger Fredrik Henriksson, presschef på SAS till Flygtorget.

Flygbolaget har en ingående diskussion med Swedavia om hur trängseln ska lösas. Swedavia gör alltid en så kallad säkerhetsbevisning och provdockar varje gång en ny flygplanstyp ska användas på flygplatsen. I förra veckan hade man även ett möte med SAS om just bryggorna på de gater där maskinen hittills inte har kunnat parkera. Åtgärden ska ha blivit att stoppklackarna tagits bort och bryggan på så sätt justerats för en ny maxhöjd. Troligen är det så att ett par av gaterna trots allt inte kommer att kunna användas av en A320neo.

– Det gäller gate 4 och gate 6 som bara kan ta emot flygplan mindre än A320neo. På övriga platser fungerar det sedan vi gjort justeringar och vi är nu överens med SAS att brygganslutningarna fungerar bra, säger Anders Östling på Swedavia.

Inför den kommande vintern finns dock ytterligare ett problem att lösa. Trängseln vid gaten gör att avisningsfordonen inte kommer åt att göra en ”helkroppsavisning”. Istället måste flygplanet backas ut på plattan innan avisningen görs. Även det är något som påverkar turnaround-tiderna. Där pekar allt mot att det är den tekniken som kommer att användas, utrymmet tillåter inte att avisningen täcker den främre delen av flygplanskroppen.

Läs mer
Share