EU Civil Protection Mechanism (MIC) aktiverad för att stödja evakueringen av EU medborgare från Libyen

Den europeiska räddningstjänstmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser. 31 stater är medlemmar i mekanismen (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein och Norge). Genom mekanismen, poolas bl.a. de resurser som kan göras tillgängliga för katastrofdrabbade länder. När den aktiveras, säkerställer mekanismen samordningen av biståndsinsatser inom och utanför EU. Sådana aktiviteter samordnas av Europeiska kommissionen genom sitt övervaknings-och informationscentrum (MIC).

Ordförandeskap i Europeiska rådet och den höge representanten för utrikes frågor i Europeiska unionen aktiverat den 23 februari räddningstjänstmekanismens för att stödja evakuering av EU-medborgarna från Libyen.


MIC kommer att hjälpa till med att identifiera och koordinera utnyttjandet av resurser för evakuering både med flyg och fartyg med fokus området kring Benghazi och andra delar av Libyen.

Vid aktivering av mekanismen sade kommissionsledamoten Kristalina Georgieva, med särskilt ansvar för krishantering, att tusentals EU-medborgare kämpar för att komma ut från Libyen under extremt svåra omständigheter. Det är vår skyldighet att leva upp till denna utmaning att underlätta evakueringen. Hon tillade: “Européer arbetar i en anda av solidaritet i denna kris utan motstycke för att påskynda återgången till européernas säkerhet i Libyen.

Sedan starten 2001 har mekanismen aktiverats vid katastrofer i medlemsstaterna (liksom skogsbränder i södra Europa under 2009) men också för insatser över hela världen, inklusive senast vid jordbävningarna  Haiti och i Chile.

Share

Kommentarer inaktiverade.