EU Civil Protection Mechanism (MIC) aktiverad för att stödja evakueringen av EU medborgare från Libyen

Den europeiska räddningstjänstmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser. 31 stater är medlemmar i mekanismen (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein och Norge). Genom mekanismen, poolas bl.a. de resurser som kan göras tillgängliga för katastrofdrabbade länder. När den aktiveras, säkerställer mekanismen samordningen av biståndsinsatser … Läs mer

Share