Ingen svensk personal från UD och MSB på plats i Tripoli

Till skillnad från vad som tidigare rapporterats finns ingen personal från svenska UD och MSB på plats på Tripolis flygplats.

Istället hänvisar UD på sin hemsida till de hjälpdiskar på flygplatsen som Portugal, Tyskland, Nederländerna och Österrike har upprättat. Svenskar är välkomna att kontakta dessa för hjälp med hemresa.

Du kan följa utvecklingen på UD:s blogg eller på svt.se

Share

Evakuering från Libyen

Flera länder har påbörjat evakuering av sina medborgare från Libyen. Reuters har publicerat ovanstående sammanställning. Där redovisas dock inte de ca 30 svenska medborgare som uppges finnas i Libyen.

Det kommer flera rapporer om att det är kaotiskt på Tripolis flygplats. På svt.se berättar svenske Stefan Arnesten om läget på flygplatsen igår.

Apropå det faktum att enheter från UD och MSB skickats till Libyen för att stödja evakueringen av de svenska medborgarna så har bloggen Försvar och Säkerhet idag nedanstående intressanta artikel om Non-Combatant Evacuation Operation – NEO.

Under Libanonkriget 2006 genomförde Sverige en lyckad evakueringsoperation. När Libyen nu skakas av strider kan det bli aktuellt med en ny evakueringsoperation. I Libanon förhandlade man fram eld-upphör under kortare tider i begränsade områden, så att de olika aktörerna kunde evakuera sina medborgare.

I Libyen sker för närvarande ingen större motsvarande samordning. Enskilda länder som Österrike och Turkiet har redan transporterat ut en del av sina medborgare. Från svensk sida har personal från MSB skickats ned till området för att assistera. Jag hoppas att det går vägen. Om de våldsamma aktörerna kommer på andra tankar kan det bli tal om att skicka militära förband för att lösa denna uppgift. Vad som kännetecknar en evakueringsoperation (Non-Combatant Evacuation Operation – NEO) tänkte jag beskriva nedan.

När tusentals medborgare ska evakueras från oroligheter och våld tvingar omständigheterna oss att handla. När en evakueringsoperation startar har den evakuerande aktören inte initiativet. Grunden för dessa operationer är därför mycket god förhandsplanering, där nödvändiga och allmängiltiga planer för troliga scenarier tas fram. Information om flygplatsers och hamnars lägen och beskaffenhet, var medborgarna är koncentrerade, kontaktuppgifter till konsulat och medborgare måste vara korrekt.

Flygplan är oftast bästa sättet att komma på plats, eftersom det är bråttom. För att undvika stora problem från början bör nödvändiga tull- och lasthandlingar upprättas i förväg för olika lastalternativ. Luftfarten har många bestämmelser som ska följas och olika nationer håller olika hårt på dessa. Det påverkar val av flygväg till utsedda landningsområden. Flygplan i tillräcklig mängd krävs också och dessa måste finnas gripbara. Soldaterna i en bataljon med lättare utrustning väger minst 80 ton. Ska man ha med fordon kostar varje fordon som tumregel en pluton (RG-32 – ett halvt kompani) i ett Herculesplan.

Det militära förbandet transporteras först till exempelvis en flygplats i området. Osäkert beslutsunderlag är legio. Är flygplatsen i användbart skick? Var finns de våldsamma elementen som tvingat fram evakueringen? Hur många är de? Vad vill de och hur är de utrustade? Och var är medborgarna? Hur tar vi oss dit?

Oftast sker förflyttning längs marken till ett uppsamlingsområde, en sträcka som kan vara flera mil. Sannolikt krävs fordon för att höja tempot. Det finns stater som genomfört evakueringar genom att skaffa fordon på plats. De evakuerade ska också förflyttas i ett senare skede. Hur görs det? Det militära förbandet kan knappast ta med sig bussar. Finns det tillräckligt med pengar och rimliga bestämmelser för att upphandla transportkapacitet på plats?
När förbandet väl når uppsamlingsområdet behövs klara regler i förväg om vem som har beslutsrätt i olika frågor. Den militära chefen ansvarar normalt för säkerheten medan eventuell diplomatisk personal avgör vem som ska evakueras och i vilken ordning. Övergripande ansvar brukar ligga vid motsvarande UD. När en evakuering görs i EU-formatet förstoras kraven på klar ansvarsfördelning.

Operationens omfång innebär som regel att förbandet splittras. En del måste kanske hela tiden bevaka flygplatsen, andra lämnas kvar vid nyckelpartier längs fram- och tillbakaryckningsvägen. Huvuddelen av förbandet kan, i bästa fall, ta sig till uppsamlingsområdet. Det innebär en svår ledningssituation för den militäre chefen. I gynnsamma fall kan förbandet förflytta sig samlat och ta med sig dem som ska evakueras till en utskeppningshamn eller flygplats. Sjövägen är att föredra för återtransporten, eftersom lastförmågan är stor och man färdas fritt över haven.

Om strid utbryter mellan egna styrkor och de våldsamma elementen kompliceras tillvaron maximalt. Som världen ser ut idag är risken stor att motståndarna inte är utmärkta och dessutom använder civilbefolkningen som sköldar. Soldater och befäl ska på bråkdelar av en sekund avgöra om de ska skjuta tillbaka, allt inför närvarande kameralinser. Tumreglerna är att använda våld i proportion till situationen och att undersöka andra handlingsalternativ. Lätt att säga, mycket svårare att hinna med i praktiken.

Officerarna ska besluta om förbandet ska initiera våld, exempelvis för att tvinga sig igenom en vägspärr mellan förbandet och de nödställda. Receptet är träning och reflektion. Det garanterar inte utgången, men minskar riskerna för civilbefolkningen, de nödställda och soldaterna. Alla inblandade kan skadas eller dödas vid strider. Det ställer krav på en fungerande sjukvårdskedja. Hur garanterars soldaterna kvalificerad vård i denna nödsituation, som en evakuering utgör?

Det snabba krisförloppet innebär högre risk för att saker går fel. Stora krav ställs därför på den politiska nivån när det gäller att kommunicera under förloppet. Maktanvändningen skall rättfärdigas och åtgärder skall samordnas internationellt.

Kommer då NBG 11 att användas för en evakueringsoperation i Libyen? Nej, det är inte troligt av flera skäl. För det första verkar länderna i Europa sköta detta själva hittills. För det andra har ingen med våld motsatt sig de evakueringar som hittills har gjorts. För det tredje finns det en annan BG i beredskap med högre kapacitet i form av BG-107 med förband från bland annat Tyskland och Nederländerna. Finland, Österrike och Litauen har också mindre enheter i denna. Det är därför mest troligt att denna används först, om läget skulle förvärras. Möjligen skull i det läget enstaka enheter ur NBG 11 kunna användas i ett sådant scenario.

Du hittar bloggen Försvar och Säkerhet här.

Share

UD avråder från alla resor till Libyen

Det svenska utrikesdepartementet (UD) ändrar sina rekommendationer och avråder nu från alla resor till Libyen och uppmanar svenskar “utan tvingande skäl att stanna” att lämna landet.

Telekomföretaget Ericsson ordnar på tisdagen flyg ut ur Libyen från Tripoli. Svenskar som är intresserade att följa med kan göra det i mån av plats och på egen bekostnad, enligt UD:s hemsida.

EU:s utrikesministrar kommer att fördöma förtrycket mot regimkritiska demonstranter i Libyen, när de möts senare under måndagen i Bryssel.

Under natten kastade demonstranter sten på affischer med Gaddafis bild. Vittnen berättade om intensiv skottlossning och brinnande bilar.

Demonstrationer pågick på många håll i staden och tusentals protesterande samlades på Gröna torget, Tripolis största torg.

En sjukhuskälla sade till al-Jazira att många har dödats i staden och ett hundratal förts till sjukhuset med skottskador.

Människorättsorganisationen HRW höjde dödssiffran under de senaste dagarna till 233.

En läkare i Benghazi uppgav för al-Jazira att en grupp militärer gått över till demonstranterna och att också militärer finns bland dödsoffren, som hon uppskattar till minst 300. Bara under söndagen har 60 människor dödats.

Svt.se har liksom vid det akuta skedet i Egyptens revolution ett live flöde där du kan följ händelseutvecklingen i Libyen. Du finner den här. Även al-Jazira har en liveblog som följer händelseutvecklingen i Libyen. al-Jaziras blog har också länkar till filminslag på bl.a. youtube.

Share

Ambulansflyg – i samarbete med bloggen Transporter i Krisen

 

Vad händer när olyckan är framme och du befinner dig utomlands? Är du allvarligt skadad och inte kan resa hem med ordinarie plan så är chansen stor att du genom din reseförsäkring får åka hem i ambulansflygplan.

Det blir kanske inte i ett militärt MEDEVAC-flygplan (Medical Evacuation)som bilden ovan visar även om sådana användes för att transportera hem skadade svenskar efter tsunamin 2004. Mer sannolikt blir det i ett tvåmotorigt turbopropflygplan eller ett så kallat businessjetflygplan som inretts som ambulansflygplan.

I en serie inlägg kommer vi, tillsammans med bloggen Transporter I Krisen, skriva om vilka resurser som finns om olyckan är framme.

Som en inledning vill vi tipsa om ett inlägg om det amerikanska flygvapnets C17 när det används för MEDEVAC.

Share

Svenskar omkom i båtolycka

Två unga svenska resenärer dog när en utflyktsbåt med 19 utländska turister ombord sjönk i Halongbukten i Vietnam i natt.

Det är en utflyktsbåt som hastigt sjunkit och två svenska medborgare har omkommit. Vi har förstått att det gick väldigt fort, säger Anders Jörle på Utrikesdepartementet till SVT.

Enligt vietnamesiska myndigheter fanns 20 turister ombord på båten, enligt nyhetsbyrån Reuters.

15 räddades
Nio turister och samtliga sex besättningsmän ska ha räddats och tolv kroppar uppges ha bärgats. Med på båten fanns också en guide. Båten, som var en övernattningsbåt, ska ha sjunkit klockan fem på morgonen, lokal tid i närheten av Titov Island i Halongbukten utanför Hanoi.

Båten ska ha lämnat Bai Chai någon gång under eftermiddagen på onsdagen. Lokala medier rapporterar om fynd som pekar ut en läcka i maskinrummet som en tänkbar orsak till olyckan.

Övriga turister kom från USA, Australien, Frankrike, Italien och Schweiz.

Olycksdrabbad bukt

Halong Bay ligger ungefär 160 kilometer öster om Hanoi. De många kalkstenstopparna som sticker upp ur det gröna vattnet i bukten har gjort området till en stor turistattraktion.

Området med cirka 1.600 öar står även med på Unescos världsarv.

Det är inte första gången som en båtolycka inträffar i området. I september 2009 avled tre europeiska turister sedan deras fartyg vält i samband med ett regnoväder.

Share

svd.se tipsar om hur du använder bankkort på resan

Fördelar och nackdelar – och saker att se upp för

Hur ska jag betala den där båtturen i Thailand? Med kort eller pengar? Vad kostar det att ta ut pengar? Och varför? SvD.se inleder en artikelserie om pengar på resan och börjar med bankkorten. Fördelar, nackdelar och tips. Du hittar artikeln på svd.se.

Share

UD ändrar sin reseavrådan för Egypten

På måndagseftermiddagen hävde UD sin reseavrådan för icke nödvändiga resor till Sharm el-Sheik, Hurghada och Egyptens övriga turistorter längs Röda Havet. Läs mer på ambassadens hemsida.

Share

Boeing rullar ut nya 747-8

Nya Boeing 747-8 visades inför 10 000 besökare på fabriken i Seattle. Planet är en omarbetad version av den äldre klassiska modellen Boeing 747, flygplanet som myntade begreppet ”jumbojet”.

Planet var världens största passagerarjet fram till lanseringen av Airbus A380. I och med Airbus lansering har också Boeing kommit att tappa marknadsandelar. Från att en gång varit total dominant inom flygplansindstrin fick Boeing se sig omsprunget i antalet beställda flygplan 2009. Boeing hoppas nu kunna vinna tillbaka kunder med den nya modellen 747-8.

Modellen har de modernaste motorerna i flygplansvärlden vilket gör planet till det mest bränsleeffektiva för långa flygningar. Flygplanet har också en omarbetad inredning vilket har skapat betydligt större förvaringsskåp ovanför sittplatserna. Modellen är den enda på marknaden för flyplan med kapacitet mellan 400-500 passagerare. Boeing hoppas det ska locka flygbolag att använda planet på långa sträckor som expanderar och inte ännu har tillräckligt hög kapacitet för ett större flygplan. Lufthansa har redan beställt 20 stycken flygplan av den nya modellen. De första beräknas levereras redan nästa år och komer också komma i en fraktversion 747-8F.

Share

Två av tio tillhör 10 000-metersklubben skriver Vagabond

Kvalregeln för att bli medlem i klubben är att man ska ha haft samlag på minst 10 000 meters höjd. Undersökningen är utförd av Skyscanner, och exempel på kändisar som tillhör höjdarklubben är Björn Borg, Frank Andersson, Richard Branson, Ralph Fie…

Share

Varannan pilot har somnat i cockpit

Nio av tio piloter har känt sig så trötta att de inte borde sitta i cockpit och varannan har somnat på jobbet.

Share