Boeings största passagerarflygplan premiärflyger

Boeings senaste och största passagerarplan lyfte för första gången från Everetts Paine Field i Seattle söndag kl 09:58 lokal tid.

Den fösta tesflygningen med Boeings 747-8 Intercontinental, målad i orange och vitt med går och guldfärgade stripes, ska korsa staten Washington i ca 4 till 5 timmar innan landningen sker på Boeing Field in Seattle. Landningen, som kan följas live på denna länken, har inte skett då detta skrivs men video från starten finns redan utlagd. 

När planet rullade ut på startbanan, var initialerna JFS synlig på noshjulsluckan. Det är för att hedra Joe Sutter, chefsingenjör på det ursprungliga 747-programmet, som fyller 90 denna månad.

Trots att det 467-sitsiga planet har sålt långsamt hitintills så är den första flygningen början på vad Boeing tror kommer att bli ett framgångsrikt försäljningsår. Tidigare denna månad beställde Air China fem 747-8 vilket innebär att totalt finns det 38 beställningar för passagerar versionen 74 för fraktversion.

Hälften av Boeings order i år väntas bli på widebody flygplan  – inklusive jumbojetten säger Boeing i kontrast till att förra året utgjordes 80 procent av Boeings beställningar på 737 modellen.

En 747-8 Intercontinental har ett listpris på 317 millioner USD men stora rabatter är standard och flygplanets verkliga marknadspriset upskattas till ca $ 166 milllion USD.

Flygplanets längd på 250 meter gör det till det längsta passagerarplanet med ett vingspann på 76,25 meter vilket är 0,91 meter längre än Airbus 380. Den första versionen av 747 flög 1969.

Mer om B747-8 på wikipedia.

Share

En person i vak sydost Mollösund

Larm om att fyra personer har hamnat i en vak. Tre av dessa tar sig upp själva. En person kvar i vaken.

Share

UD skärper sin avrådan till att nu gälla alla icke nödvändiga resor till Japan

Enligt svt.se skärper utrikesdepartementet sin avrådan till att nu gälla “alla icke nödvändiga resor” till Japan.

Kärnkraftverken i Japan har tagit skada av den fruktansvärda naturkatastrofen. Förhöjda nivåer av radioaktiv strålning har konstaterats, även i Tokyo.
 
Sedan i söndags avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till de hårt drabbade områdena (prefekturerna) Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima och Ibaraki. Nu har alltså avrådan utökats till att även gälla Tokyo.
 
Har du bokat en resa med vistelse i Tokyo inom de närmaste månaderna? Hör av dig till din researrangör.
Share

UD avråder från resor till Japan

Med anledning av jordbävningen och tsunamin i Japan avråder Utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor till de hårt drabbade japanska områdena – prefekturerna – Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima och Ibaraki.
Share

Kortbedrägerier på resan

 

Har ditt kort blivit debiterat för inköp du inte gjort, kanske efter en resa eller barrunda? Sannolikheten är då stor att ditt kort blivit kopierat eller “skimmat”. Även dom detta inte är den enda förklaringen så är det fortfarande den vanligaste orsaken.

svd.se fortsätter sin artikelserie om hur du bäst hanterar dina pengar på resan. Du hitter den på följande länk.

Share

Malta i centrum för Libyen evakueringarna

Nu när evakueringen av utländska medborgare från Libyen på allvar tagit fart befinner sig Malta i centrum för dessa evakueringarna.

Malta today skriver, inte utan viss ironi, om att Sverige skickar ett Hercules flygplan till Malta (se svt.se) för att därifrån flyga till Tripoli. Man refererar till Tobias Billström uttalande i förra veckan om att Malta och Italien överdriver konsekvenserna av en eventuell flyktingström och att Sverige under förra året tog emot 32 000 asylsökande utan att söka hjälp från något annat EU land.

Oaktat en eventuell flyktingvåg kommer trycket öka på Malta och dess transportinfrastruktur då både hamnar och flygplatsen används som bas för evakueringsoperationer till Libyen.

Den 25 februari skrev Malta International Airport (MLA) på sin hemsida:

Due to the evolving situation in Libya, there are various unscheduled movements occurring in and out of Malta International Airport. These are being operated by both commercial and charter airlines as well as military aircraft of Air Forces of various States.

Since Monday 21st February, there have been a total of 69 aircraft movements directly related to the emergency due to the situation in Libya. 31 of these movements were operated by commercial airlines, 21 movements were operated by a number of military aircraft belonging to various Air Forces, including those of Austria, United Kingdom, Germany, Ireland, Romania and Canada, whereas 17 movements were operated by small private aircraft.

The total number of passengers brought over from Tripoli by a number of these flights is over 2,000.

As yet, normal scheduled operations at Malta International Airport have not been affected.

Sannolikt kommer trycket på flygplatsen öka då fler länder börjar evakuera sina medborgare. Reuters har en sammanställning på olika länders evakueringsbehov.

Share

EU Civil Protection Mechanism (MIC) aktiverad för att stödja evakueringen av EU medborgare från Libyen

Den europeiska räddningstjänstmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser. 31 stater är medlemmar i mekanismen (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein och Norge). Genom mekanismen, poolas bl.a. de resurser som kan göras tillgängliga för katastrofdrabbade länder. När den aktiveras, säkerställer mekanismen samordningen av biståndsinsatser inom och utanför EU. Sådana aktiviteter samordnas av Europeiska kommissionen genom sitt övervaknings-och informationscentrum (MIC).

Ordförandeskap i Europeiska rådet och den höge representanten för utrikes frågor i Europeiska unionen aktiverat den 23 februari räddningstjänstmekanismens för att stödja evakuering av EU-medborgarna från Libyen.


MIC kommer att hjälpa till med att identifiera och koordinera utnyttjandet av resurser för evakuering både med flyg och fartyg med fokus området kring Benghazi och andra delar av Libyen.

Vid aktivering av mekanismen sade kommissionsledamoten Kristalina Georgieva, med särskilt ansvar för krishantering, att tusentals EU-medborgare kämpar för att komma ut från Libyen under extremt svåra omständigheter. Det är vår skyldighet att leva upp till denna utmaning att underlätta evakueringen. Hon tillade: “Européer arbetar i en anda av solidaritet i denna kris utan motstycke för att påskynda återgången till européernas säkerhet i Libyen.

Sedan starten 2001 har mekanismen aktiverats vid katastrofer i medlemsstaterna (liksom skogsbränder i södra Europa under 2009) men också för insatser över hela världen, inklusive senast vid jordbävningarna  Haiti och i Chile.

Share

Så betalar du enklast på din resa

Visste du att i Danmark fungerar kort i princip överallt men att alla betalningar som sker med internationella betalkort som exempelvis Visa och Mastercard, beläggs med en extra avgift på fem procent.

Detta kan du läsa om på svd.se som har publicerat del 2 i sin serie om pengar på din resa.

Ännu en gång nyttig läsning som vi vill tipsa om. Du finner den på denna länken.

Share

Ingen svensk personal från UD och MSB på plats i Tripoli

Till skillnad från vad som tidigare rapporterats finns ingen personal från svenska UD och MSB på plats på Tripolis flygplats.

Istället hänvisar UD på sin hemsida till de hjälpdiskar på flygplatsen som Portugal, Tyskland, Nederländerna och Österrike har upprättat. Svenskar är välkomna att kontakta dessa för hjälp med hemresa.

Du kan följa utvecklingen på UD:s blogg eller på svt.se

Share

Evakuering från Libyen

Flera länder har påbörjat evakuering av sina medborgare från Libyen. Reuters har publicerat ovanstående sammanställning. Där redovisas dock inte de ca 30 svenska medborgare som uppges finnas i Libyen.

Det kommer flera rapporer om att det är kaotiskt på Tripolis flygplats. På svt.se berättar svenske Stefan Arnesten om läget på flygplatsen igår.

Apropå det faktum att enheter från UD och MSB skickats till Libyen för att stödja evakueringen av de svenska medborgarna så har bloggen Försvar och Säkerhet idag nedanstående intressanta artikel om Non-Combatant Evacuation Operation – NEO.

Under Libanonkriget 2006 genomförde Sverige en lyckad evakueringsoperation. När Libyen nu skakas av strider kan det bli aktuellt med en ny evakueringsoperation. I Libanon förhandlade man fram eld-upphör under kortare tider i begränsade områden, så att de olika aktörerna kunde evakuera sina medborgare.

I Libyen sker för närvarande ingen större motsvarande samordning. Enskilda länder som Österrike och Turkiet har redan transporterat ut en del av sina medborgare. Från svensk sida har personal från MSB skickats ned till området för att assistera. Jag hoppas att det går vägen. Om de våldsamma aktörerna kommer på andra tankar kan det bli tal om att skicka militära förband för att lösa denna uppgift. Vad som kännetecknar en evakueringsoperation (Non-Combatant Evacuation Operation – NEO) tänkte jag beskriva nedan.

När tusentals medborgare ska evakueras från oroligheter och våld tvingar omständigheterna oss att handla. När en evakueringsoperation startar har den evakuerande aktören inte initiativet. Grunden för dessa operationer är därför mycket god förhandsplanering, där nödvändiga och allmängiltiga planer för troliga scenarier tas fram. Information om flygplatsers och hamnars lägen och beskaffenhet, var medborgarna är koncentrerade, kontaktuppgifter till konsulat och medborgare måste vara korrekt.

Flygplan är oftast bästa sättet att komma på plats, eftersom det är bråttom. För att undvika stora problem från början bör nödvändiga tull- och lasthandlingar upprättas i förväg för olika lastalternativ. Luftfarten har många bestämmelser som ska följas och olika nationer håller olika hårt på dessa. Det påverkar val av flygväg till utsedda landningsområden. Flygplan i tillräcklig mängd krävs också och dessa måste finnas gripbara. Soldaterna i en bataljon med lättare utrustning väger minst 80 ton. Ska man ha med fordon kostar varje fordon som tumregel en pluton (RG-32 – ett halvt kompani) i ett Herculesplan.

Det militära förbandet transporteras först till exempelvis en flygplats i området. Osäkert beslutsunderlag är legio. Är flygplatsen i användbart skick? Var finns de våldsamma elementen som tvingat fram evakueringen? Hur många är de? Vad vill de och hur är de utrustade? Och var är medborgarna? Hur tar vi oss dit?

Oftast sker förflyttning längs marken till ett uppsamlingsområde, en sträcka som kan vara flera mil. Sannolikt krävs fordon för att höja tempot. Det finns stater som genomfört evakueringar genom att skaffa fordon på plats. De evakuerade ska också förflyttas i ett senare skede. Hur görs det? Det militära förbandet kan knappast ta med sig bussar. Finns det tillräckligt med pengar och rimliga bestämmelser för att upphandla transportkapacitet på plats?
När förbandet väl når uppsamlingsområdet behövs klara regler i förväg om vem som har beslutsrätt i olika frågor. Den militära chefen ansvarar normalt för säkerheten medan eventuell diplomatisk personal avgör vem som ska evakueras och i vilken ordning. Övergripande ansvar brukar ligga vid motsvarande UD. När en evakuering görs i EU-formatet förstoras kraven på klar ansvarsfördelning.

Operationens omfång innebär som regel att förbandet splittras. En del måste kanske hela tiden bevaka flygplatsen, andra lämnas kvar vid nyckelpartier längs fram- och tillbakaryckningsvägen. Huvuddelen av förbandet kan, i bästa fall, ta sig till uppsamlingsområdet. Det innebär en svår ledningssituation för den militäre chefen. I gynnsamma fall kan förbandet förflytta sig samlat och ta med sig dem som ska evakueras till en utskeppningshamn eller flygplats. Sjövägen är att föredra för återtransporten, eftersom lastförmågan är stor och man färdas fritt över haven.

Om strid utbryter mellan egna styrkor och de våldsamma elementen kompliceras tillvaron maximalt. Som världen ser ut idag är risken stor att motståndarna inte är utmärkta och dessutom använder civilbefolkningen som sköldar. Soldater och befäl ska på bråkdelar av en sekund avgöra om de ska skjuta tillbaka, allt inför närvarande kameralinser. Tumreglerna är att använda våld i proportion till situationen och att undersöka andra handlingsalternativ. Lätt att säga, mycket svårare att hinna med i praktiken.

Officerarna ska besluta om förbandet ska initiera våld, exempelvis för att tvinga sig igenom en vägspärr mellan förbandet och de nödställda. Receptet är träning och reflektion. Det garanterar inte utgången, men minskar riskerna för civilbefolkningen, de nödställda och soldaterna. Alla inblandade kan skadas eller dödas vid strider. Det ställer krav på en fungerande sjukvårdskedja. Hur garanterars soldaterna kvalificerad vård i denna nödsituation, som en evakuering utgör?

Det snabba krisförloppet innebär högre risk för att saker går fel. Stora krav ställs därför på den politiska nivån när det gäller att kommunicera under förloppet. Maktanvändningen skall rättfärdigas och åtgärder skall samordnas internationellt.

Kommer då NBG 11 att användas för en evakueringsoperation i Libyen? Nej, det är inte troligt av flera skäl. För det första verkar länderna i Europa sköta detta själva hittills. För det andra har ingen med våld motsatt sig de evakueringar som hittills har gjorts. För det tredje finns det en annan BG i beredskap med högre kapacitet i form av BG-107 med förband från bland annat Tyskland och Nederländerna. Finland, Österrike och Litauen har också mindre enheter i denna. Det är därför mest troligt att denna används först, om läget skulle förvärras. Möjligen skull i det läget enstaka enheter ur NBG 11 kunna användas i ett sådant scenario.

Du hittar bloggen Försvar och Säkerhet här.

Share